Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Úvodní stránka Život v Davli Aktuálně z Davle ZUŠ - talentové a přijímací zkoušky

ZUŠ - talentové a přijímací zkoušky

22.03.2022 | Štítky: Obecné oznámení

Talentové a přijímací zkoušky

Obecné informace

  • Žáci jsou přijímáni na základě talentových zkoušek, které probíhají v termínu vypsaném ZUŠ Vrané nad Vltavou.
  • Zákonní zástupci žáka vyplní předem elektronickou přihlášku. Spuštění elektronické přihlášky od 4. do 12. 5. 2022
  • Přihlášku najdete na zusvrane.cz – menu – dokumenty ke stažení – přihláška/odhláška (přihláška do ZUŠ)
  • Přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím programem (web školy, stránky MŠMT).
  • Minimální věk: přijímáme žáky, kteří dosáhli věku 5 let, a to vždy k 1. 9. na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. 
  • Žák může být přijat pouze po vykonání talentové zkoušky a vyrozumění o přijetí.
  • Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů
  • O přijetí/ nepřijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy společně s vyučujícím oboru.
  • O výsledku talentové zkoušky bude zákonný zástupce vyrozuměn na zaregistrovaný email v termínu od 1.7. do 12.7.2022.
  • V prvním zářijovém týdnu jsou přijatí žáci kontaktováni třídními učiteli ohledně domluvy rozvrhu

Hudební obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku, kde si zájemce vybere i přesný čas konání talentové zkoušky.

Zkoušky se uskuteční v následujících termínech:

17.5.  16:30-19:00      Vrané nad Vltavou
19.5.  16:30-19:00      Jílové
16.5.  16:30-19:00      Davle

Taneční obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku

Zkoušky proběhnou dne:

19.5.  15:30-16:00      Vrané nad Vltavou
17.5.  17:00-17:30      Jílové
17.5.  15:30-16:00      Davle

Výtvarný obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku –

Zkoušky proběhnou dne:

18.5.  15:00-17:00      Vrané nad Vltavou
17.5.  15:00-17:00      Jílové
19.5.  15:00-17:00      Davle

Náhradní termín pro všechna pracoviště : 23.6.2022 15:00-17:00

Kritéria talentových zkoušek

Hudební obor

Průběh talentové zkoušky

Talentová zkouška se skládá z následujících částí:

- intonace
- zpěv písničky dle výběru (Kočka leze dírou, Skákal pes, Prší, prší, Pec nám spadla)
- zpěv písničky dle vlastního výběru
- rytmus: vytleskání krátkého rytmu
- hudební paměť

Zájemci přijdou ve vypsaném časovém rozmezí, učitelé děti zkoušejí individuálně.

Taneční obor

Průběh talentových zkoušek
Talentové zkoušky na TO probíhají formou setkání, kde se dítě projeví v pohybu s představou o prostoru. Pedagog pozoruje cítění rytmu, reakci na jeho motivaci, prostorovou orientaci, koordinaci a hlavně jestli má uchazeč radost z pohybu. Starší zájemci se v případě volné kapacity přidávají do stávajících tříd. 

Výtvarný obor

Průběh talentových zkoušek

Zájemci o studium výtvarného oboru se budou prezentovat:

  -  domácí tvorbou – minimálně 5 kreseb a maleb
  -  výtvarnou tvorbou přímo v ateliéru – kresba, malba, koláž

Výtvarné pomůcky poskytneme.

Budeme se těšit na nové žáky.

Mgr. Pavlína Tomášová, ředitelka školy

 

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry