Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy

Hasiči Sloup

26.05.2010 | Štítky: Spolky a kluby

Sbor dobrovolných hasičů Sloup

Sbor byl založen 5. 4. 1935. V roce 1935 věnovalo několik dobrovolných a obětavých pracovníků ve Sloupu své úsilí, volný čas a své nadčení užitečné činnosti pro ochranu proti požárům a živelným pohromám a 4. dubna 1935 založili samostatný protipožární sbor.

Uvádíme jména některých členů, kteří zastávali nějakou funkci a jsou zakládajícími členy sboru:

  • Václav Matys - první starosta sboru
  • Josef Šícha - první velitel sboru
  • členové výboru - František Křížek, Jan Žemlička, Václav Dolejš, František Papoušek, Karel Holeček, František Kutil
  • další členové - Stanislav Liška, František Blahož, Karel Liška, p. Kamenický, Josef Šedivý, Bohumil Blecha

Více info na www.sdhsloup.cz

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry