Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Úvodní stránka Život v Davli Základní škola

Základní škola

ŘEDITELKA ŠKOLY

Do funkce ředitelky naší ZŠ byla s účinností od 1. 8. 2011 jmenována paní Mgr.Jana Hrubá. Svojí koncepcí i osobní prezentací přesvědčila všechny členy hodnotící komise. Zaujala je zejména jasnou představou rozvoje davelské školy v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, důrazem na propojení školy s životem v obci a navrženými změnami v oblasti vzdělávacího programu. Jejím cílem je vést moderní, otevřenou školu, která respektuje žáka, motivuje učitele a komunikuje s rodiči i veřejností.

Mgr. Jana Hrubá vystudovala obor pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a 12 let působila v manažerské pozici ve společnosti Siemens. Ve své profesní kariéře se věnovala projektům v oblasti veřejné správy, které řídila jak po stránce finanční, tak personální. Věnovala se též komunální politice, zejména podpoře sociální, kulturní a školské oblasti. Ve volném čase ráda sportuje, čte a věnuje se svým dvěma dětem.

HISTORIE

První davelská škola se ustálila při faře ve Sv. Kiliánu, tehdy samostatné osadě kolem kostela stejného jména. Vedli ji vysloužilí vojáci a to ještě před r. 1778. Pozdější škola byla postavena i s bytem pro učitele v místech dnešního obecního úřadu v r. 1816. Od počátku existence školy sem docházeli žáci z Hvozdnice, v r. 1844 sem byl přičleněn i Petrov. V r. 1911 byla nově otevřena malotřídní škola ve Hvozdnici a z Davle sem přešlo 75 žáků. Po přístavbě školy v Davli v roce 1930, kdy škola získala kromě jižního a severního křídla s učebnami i nové kabinety, sborovnu a hygienické zázemí, byla v říjnu 1932 otevřena škola měšťanská. Obě školy byly spojeny pod jedním vedením. V době protektorátu Čechy a Morava bylo vyučování omezováno, obvykle pro nedostatek uhlí v krutých zimách a 19. ledna 1943 byla škola uzavřena a sloužila až do konce války jako ubytovna německých vojáků. Další přístavbou v roce 1995 získala škola moderní školní jídelnu, od r. 1997 je zřízena při ZŠ jedna třída zvláštní školy. Tak jako i v minulosti poskytují různé kroužky dětem možnost využít volný čas. Někdejší kroužky modelářské, přírodovědné a turistické doplňují aktivity sportovní, práce s počítači a velké oblibě se těší kroužek keramický.

CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED DAVELSKÝCH ŠKOL

1778 - obecná škola jednotřídní při faře u sv. Kiliána
1816 - obecná škola dvoutřídní, s bytem pro učitele - v místě budovy dnešního OÚ
1882 - obecná škola trojtřídní, na stejném místě (přistaveno poschodí)
1895 - obecná škola čtyřtřídní - pro 4. třídu pronajata místnost v čp. 37 (u Dvořáků)
1900 - obecná škola pětitřídní - vystavěna nová jednopatrová budova (čp. 96)
1921 - otevřena živnostenská škola pokračovací pro 91 učňů (vyučovalo se 2x týdně)
1927 - otevřena lidová škola zemědělská, jejímž správcem byl F. Boudník
1932 - „měšťanská škola" mohla být otevřena po přístavbě hlavní školní budovy, její názvy se v průběhu let měnily (hlavní škola, osmiletá střední škola, základní devítiletá škola)
1940 - mateřská škola
1946 - zrušeny živnostenská škola pokračovací i lidová škola zemědělská
1960 - otevřena lidová škola umění (hudební škola) 1962 - škole byla přidělena zahrada po bývalém zemědělském objektu Antonína Járky, zřízena lidová škola umění
1965 - zřízena družina mládeže, byla zrušena jednotřídka v Petrově, děti přešly do Davle
1973 - otevřena druhá třída mateřské školy
1982 - započato s přístavbou hlavní školní budovy, stavba ukončena 1984
2015 - zahájena přístavba třetího podlaží nové budovy základní školy, stavba ukončena v únoru 2016

WWW stránky školy najdete na adrese http://www.zs-davle.cz/.

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry