Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Úvodní stránka Samospráva Složení Komise zastupitelstva

Komise zastupitelstva

Kulturní komise

Kulturní komise je iniciativním a poradním orgánem městyse Davle v oblasti kultury, volného času a sociální péče. Posláním komise je usilovat o celkový rozvoj kulturního dění, vzdělávání a zachování kulturních tradic města a vytvářet prostor pro setkávání občanů všech věkových kategorií.

Okruhy činnosti kulturní komise jsou:
- Pořádání kulturních a společenských akcí (např. vítání občánků, Kafíčka, výstavy,…)
- Koordinace dalšího kulturního dění v městyse
- Podpora kulturní a společenské činnosti spolků, sdružení, kroužků v městyse
- Sledování a připomínání významných výročí městyse i jejich občanů

Členové kulturní komise
Předsedkyně: PhDr. Kateřina Obermajerová
Členové/ky komise: MgA. Martin Kavan, Ing. Karel Vančura

Prohlášení kulturní komise k činnosti

„Naším cílem je posílit kulturní dění v Davli a zapojit do něho všechny občany, kteří projeví zájem. Chceme navázat spolupráci s místními organizacemi a sdruženími a lépe koordinovat všechny aktivity těchto subjektů s aktivitami obce tak, aby občané měli co nejvíce příležitostí zapojit se do veřejného života městyse. Naším důležitým úkolem je zlepšit informovanost v oblasti kulturní, společenských a sociálních aktivit a to např. prostřednictvím stálých rubrik na webových stránkách obce a v dvouměsíčníku Soutok nebo i vlastní nástěnkou v centru obce. Ve svém úsilí se chceme věnovat všem skupinám občanů v Davli od těch nejmenších až po seniory. Jedním z úkolů nově vzniklé kulturní komise je právě prohlubovat kvalitu života seniorů v Davli. Proto nově budou některé naše aktivity směrovány této skupině davelských občanů."

Kalendárium akcí

Komise životního prostředí

Komise životního prostředí je iniciativním a poradním orgánem městyse Davle v oblasti životního prostředí. Posláním komise je péče o životní prostředí, vzdělávání obyvatelstva z hlediska ochrany přírody, odpadového hospodářství a péče o veřejné prostranství.

Okruhy činnosti komise životního prostředí jsou:
- Pořádání společenských akcí (např. Ukliďme Česko,…)
- Řešení aktuálních problémů městyse (péče o veřejná prostranství, odpadové hospodářství,…)
- Sledování legislativních opatření z hlediska ochrany životního prostředí
- Edukace občanů v problematice péče o životní prostředí

Členové kulturní komise
Předseda: Mgr. Jiří Čtyřoký
Členové/ky komise: Mgr. Simona Neprašová, Mgr. Ivana Čtyřoká

 

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry