Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Úvodní stránka Úřad městyse Důležité zákony

Důležité zákony

zák. 89/2012 Sb. občanský zákoník
zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
zák. č. 500/2004 Nový správní řád
zák. č. 62/2003 o volbách do Evropského parlamentu
zák. č. 247/1995 o volbách do Parlamentu České republiky
zák. č. 491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí
zák. č. 84/1990 o právu shromažďovacím
zák. č. 312/2002 o úřednících územních samosprávných celků
zák. č. 240/2000 krizový zákon
zák. č. 365/2000 o informačních systémech veřejné správy
zák. č. 495/2004 k provádění zákona o elektronickém podpisu
zák. č. 337/1992 o správě daní a poplatků
zák. č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny
zák. č. 86/2002 zákon o ochraně ovzduší
zák. č. 185/2001 o odpadech
zák. č. 54/2005 o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
zák. č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zák. č. 396/2003 podmínky složení a vrácení kauce a příspěvku na volební náklady
zák. č. 183/2006 stavební zákon
zák. č. 26/2000 o veřejných dražbách
zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
zák. č. 500/1990 o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu
zák. č. 139/2002 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
zák. č. 166/1999 o veterinární péči
zák. č. 254/2001 vodní zákon
zák. č. 142/2005 o plánování v oblasti vod
zák. č. 22/2004 o místním referendu

další vizte na portálu veřejné správy

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry