Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Úvodní stránka Samospráva Ochrana Ovzduší

Časový plán městyse Davle

Časový plán městyse Davle k implementaci opatření z Programu zlepšování kvality ovzduší - Zóna Střední Čechy CZ02 pro období 2020+

Povinnost zpracovat časový plán vyplývá ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší) pro všechny obce uvedené v aktualizovaném Programu zlepšování kvality ovzduší – Zóna Střední Čechy CZ02. Městys Davle je jednou z cílových obcí tohoto programu z důvodu překračování imisního limitu pro benzo[a]pyren. Z tohoto důvodu městys vytvořil tento Časový plán, který má za cíl přispět ke snížení emisí znečišťujících látek v ovzduší a dosáhnout zlepšení kvality ovzduší.
V Časovém plánu jsou stanovena opatření, která vychází z Programu zlepšování kvality ovzduší - Zóna Střední Čechy CZ02, aktualizace 2020. Dokument zpracovává jednotlivá opatření, jejichž realizace je v gesci městyse Davle. Vytvořený Časový plán je koncipován jako živý dokument, který bude dále pravidelně vyhodnocován, aktualizován a doplňován o nová opatření.

Dokument - Časový plán městyse Davle 

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry