Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Úvodní stránka Samospráva Investiční akce

Investiční akce

Přehled významných investičních akcí v městysi Davle od roku 2001

Rok Program Název akce Celkové náklady v tis. Kč Přidělená dotace v tis. Kč
2001 398210 ZŠ Davle - dostavba tělocvičny 10821 10000
2002 398210 Rekonstrukce a dostavba ZŠ Davle  4985 3750
2004 298110 Oprava místních komunikací 2059 1956
2004 Podpora obnovy venkova po povodni 2002 Rekonstrukce místních komunikací a výstavba nového osvětlení 450 400
2004 Podpora obnovy venkova po povodni 2002 Rekonstrukce místních komunikací 1717 1667
2005 5217510010 Světelné signalizační zařízení - přechod pro chodce před ZŠ Davle 467 333
2005 298210 Rekonstrukce ZŠ Davle 15093 14950
2007 OP Infranstruktura Davle - Tlaková konalizace a ČOV 79190 55691
2008 POV Úroky z úvěru na kanalizaci a ČOV 335 134
2008 POV Veřejný park 262 130
2008 Středočeský kraj Vybavení jednotek SDH 125 75
2009 Středočeský kraj - podpora knihoven Obnova počítačového vybavení knihovny 53 30
2009 IOP CzechPOINT 68 58
2010 POV Dětské hřiště městys Davle (Sloup) 430 300
2011 ROP Střední Čechy Rozšíření a rekonstrukce Mateřské školy Davle 17932 13861
2011 Středočeský fond kultury a rozvoje památek Obměna knihovnického mobiliáře 58 45
2011 Nadace ČEZ Výsadba aleje při polní cestě Davle - Měchenice 251 191
2012 OPŽP Protipovodňová opatření pro obec Davle 2021 1819
2012 Středočeský fond kultury a obnovy památek Obnova a modernizace mobiliáře 2 57 45
2013 ROP Střední Čechy Zkvalitnění dopravní obslužnosti MŠ a vlakového nádraží v Davli 5672 3030
2013 OPŽP Snížení imisní zátěže na území městyse Davle 3500 3000
2013 Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových Senioři komunikují 20 20
2013 Středočeský kraj UZ14022 Likvidace následků povodní 100 100
2013 Středočeský kraj UZ14004 Likvidace následků povodní 36 36
2014 OPŽP Nakládání s bioodpady v Davli - kompostéry 600 567
2014 OPŽP Přírodní zahrada – kouzelný přístav 2198 1805
2014 Ministerstvo dopravy Oprava komunikací v Davli po povodni 2013 4000 2968
2014 Středočeský Fond kultury a obnovy památek - Podpora obecních knihoven Obnova a modernizace mobiliáře 3 55 45
2014 Středočeský Fond cestovního ruchu - Oblast cestovního ruchu Cyklo-turistické odpočívadlo v Davli Sloupu 97 85
2014 MMR - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku Dětská hřiště v Davli a Sázavě 750 600
2014   Pizza - vzdělávání 0 0
2015 ROP Střední Čechy Zkvalitnění dopravní obslužnosti v ulici Na Vinicích 6476 5213
2015 ROP Střední Čechy Zkvalitnění autobusových zastávek v Davli 4326 2992
2015 Posázavský vodovod Havarijní oprava řadu Shybka Davle 2998 2998
2015 Ministerstvo financí - 298213 Podpora rozvoje a obnovy regionálních škol v okolí velkých měst Přístavba základní školy 28204 18614
2015 MMR - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku Multifunkční hřiště v Davli Sloupu 729 514
2015-2016 Středočeský Fond cestovního ruchu - Oblast cestovního ruchu Naučná stezka - Střed Čech 150 100
2015 Středočeský kraj Vesnice roku - péče o obecní kroniku 22 20
2016  Středočeský Fond kultury a obnovy památek - Podpora obecních knihoven  Obnova a modernizace mobiliáře 4 59  47 
 2016 Středočeský Fond rozvoje obcí a měst Rekonstrunkce ulice K Rybníku a Neprůjezdní    5317 500 
2016 - 2017 Středočeský kraj Oprava železného nýtovaného mostu v Davli 5 118 5324
2017 MMR Boží muka ve Sloupu 83 56
2017 IROP Bezpečný pohyb po Davli 9477 8529
2017 MMR  Davle - komunikace Okružní 2182 906
2017 Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Vybavení zásahové jednotky Davle izolovanými přetlakovými dýchacími přístroji 153    138   
2017 Středočeský kraj Účelová dotace za ocenění v soutěži Vesnice roku - podpora a rozvoj práce s mládeží 61 50

 Představení vybraných investičních akcí 

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry