Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy

Odpady

31.03.2011 | Štítky: Městys Davle

Hospodaření s odpady je důležitou součástí nejen péče o zdravé a čisté prostředí, ale má také svou nezanedbatelnou ekonomickou stránku. Na tomto místě najdete všechny informace, které Vám mohou pomoci při rozhodování co, kam, jak a kdy s odpadem, jaké jsou možnosti v Davli, jaké přínosy a výdaje jsou s nakládáním s odpady spojené.

Základní informace o systému nakládání s odpady v Davli

Obec Davle zajišťuje ze svého rozpočtu svoz komunálního odpadu, provoz sběru tříděného odpadu, svoz elektrozařízení, svoz úsporných žárovek, svoz velkoobjemového odpadu a svoz nebezpečného odpadu.

Vedle toho v obci funguje sběrna surovin pro výkup kovového odpadu. Volně přístupné sběrné místo ani sběrný dvůr v Davli nejsou. 

Stanoviště odpadových nádob s uvedením druhů odpadových nádob najdete na mapovém portálu

Tříděný odpad

Sběr tříděného odpadu je nejdůležitější složkou systému odpadového hospodářství v Davli. Pro tříděný odpad jsou k dispozici stanoviště s barevně označenými kontejnery pro sběr:

 • skla (zelené kontejnery)
 • čirého skla (bílé kontejnery)
 • plastů (žluté kontejnery)
 • papíru (modré kontejnery)
 • terapaků - nápojové obaly (oranžové kontejnery)
 • kovů (kontejnery označené nápisem Kovy)
 • jedlých olejů a tuků (nádoby otnačené Jedlé oleje a tuky)
 • textilů (bílé kontejnery označené nápisem Textil)
 • bioodpadů (kompostéry a sběrné nádoby)

Kontejnery jsou umístěny celkem na 27 volně přístupných stanovištích, kapacitně největší jsou:

 • Centrum, na parkovišti před obchodním domem (3x plasty, 2x sklo, 6x papír, 1x tetrapak)
 • Sídliště Davle (3x plasty, 2x sklo, 1x sklo čiré, 3x papír, 1x tetrapak, 1x kov, 1x textil)
 • Benzinová pumpa u mostu Vltavanů, parkoviště (1x plasty, 1x sklo, 1x papír, 1x tetrapak, 1x kov, 1x textil)
 • Sázava, U Lípy (1x plasty, 1x sklo, 1x papír)
 • Sloup, ulice V Aleji/u rybníka (3x plasty, 1x sklo, 1x sklo čiré, 2x papír, 1x tetrapak)
 • Družstevní (2x plast, 2x papír, 1x kov)
 • Ulice Na Vinici (1x plasty, 1x sklo, 1x papír)
 • Ulice V Kruhovce (1x plasty, 1x sklo, 1x papír)

Svoz tříděného odpadu zajišťuje firma AVE komunální služby s.r.o., odvoz papíru a plastů je jedenkrát týdně, tetrapaků a skla jedenkrát měsíčně.

Tříděný odpad je důležitým příjem rozpočtu obce, protože za vytříděný odpad platí odběratel obci dle hmotnosti a druhu získané suroviny. V roce 2010 činil příjem obce za tříděný odpad 107 824 Kč, v roce 2011 již 138 984 Kč, v roce 2012 dosáhla částka 179 193 Kč, v roce 2013 ná byla zaslána částka 325 482 Kč, v roce 2014 činala 321 081 Kč, v roce 2015 činila (i přes navýšení množství vytříděného odpadu) 307 441 Kč, v roce 2016 byla 330 269 Kč, v roce 2017 již 357 664 Kč, v roce 2018 částku 347 939 Kč.

Podrobné informace o třídění odpadu, jaký odpad kam patří a označení výrobků najdete zde.

 

Komunální odpad

Likvidace komunálního odpadu je zajištěna skládkováním nebo tzv. energetickým využíváním, tj. spalováním. Velkou část běžného domácího odpadu tvoří dále využitelné suroviny a tak do komunálního odpadu (popelnice) patří jen to, co již opravdu nelze využít jinak. Za likvidaci komunálního odpadu se platí.

V Davli je uplatňován paušální systém platby za zajištění svozu komunálního odpadu, a to 900 Kč/osobu/rok (s úlevou pro dítě do 15 let ve výši 300 Kč), pro trvale neobydlené nemovitosti a rekreační nemovitosti (chaty) je stanoven poplatek 900 Kč/rok. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. března kalendářního roku na úřadě městyse. Fyzická osoba přihlášené v obci se může také zapojit v rámci programu městyse Davle na zvýšení třídění odpadů a předcházení vzniku odpadů do "Dobrovolného motivačního programu svozu odpadů" - více informací o motivačním programu

Po zaplacení poplatku obdrží majitel nemovitosti samolepku (samolepky, lze požádat i o vydání více než jedné) pro nalepení na odpadovou nádobu (popelnici). Pouze takto označené nádoby jsou vyváženy.

Svoz odpadu zajišťuje firma AVE komunální služby s.r.o., odvoz je jedenkrát týdně ve čtvrtek.

Vedle individuálních nádob jsou v Davli také stanoviště kontejnerů na komunální odpad. Kontejnery jsou na celkem 14 stanovištích. Stanoviště kontejnerů jsou často přeplňována a nadměrně znečišťována. Jsou špatnou vizitkou naší obce, proto prosíme, udržujte čistotu!

Termíny svozů: každý čtvrtek, v období červenec-srpen na vybraných stanovištích pondělí a čtvrtek.

Elektroodpad

V naší obci je zajišťován svoz elektrozařízení. Odebírány jsou velké elektrospotřebiče - ledničky, mrazáky, sporáky, myčky, pračky, sušičky, mikrovlnné trouby, trouby na pečení, odsavače par, čističky vzduchu, elektrická topidla, elektrické plotny, elektrické sekačky aj.. Dále pak malé domácí spotřebiče - vysavače – podlahové vysavače včetně akumulátorových, ruční akumulátorové vysavače, čisticí stroje na koberce – mokré vysávání, tepovače apod., parní čističe, zařízení pro vysokotlaké čištění apod., žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy, šicí, pletací, vyšívací či tkací stroje apod., fritovací hrnce, elektrické pečicí pánve, barbecue či raclette grily, toastovače, sendvičovače, opékače topinek apod., elektrické nože, svářečky fólií, mlýnky na maso či kávu, espresa, varné konvice, elektrické otvírače konzerv apod., hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času, fény, vysoušeče vlasů, kulmy, elektrické zubní kartáčky, holicí strojky, masážní strojky, epilátory, vysoušecí helmy, zastřihávače vlasů a vousů, žehličky na vlasy apod., váhy – osobní, kuchyňské apod., elektrické ventilátory malé, elektrické kráječe, ohřívače nápojů a pokrmů, kuchyňské roboty, mixéry, ruční mixéry, multikráječe, šlehače, citrusovače, odšťavovače, parní hrnce, malé domácí pekárny, popkornovače, rychlovarné konvice, osvěžovače vzduchu, odpuzovače hmyzu, vrtačky – ruční, příklepové, aku vrtačky apod., pily – řetězové, okružní, pokosové, kotoučové apod., řezačky, obrážečky, obráběcí stroje, frézky, brusky, stroje na hoblování, hlazení, leštění, ohýbání, spojování, drcení, vrtací, sekací, bourací kladiva apod., nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování či pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů anebo podobné účely – aku a elektrické šroubováky, elektrické sponkovačky, nýtovací kleště apod., nástroje pro pájení, svařování a podobné použití – pájky, svářečky apod., drobné nástroje a zařízení atd. Sběrné místo je ve dvoře Vltavanky, spotřebiče lze umístit po dohodě na úřadě městyse. Svoz zajišťuje firma ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL.

Úsporná svítidla

Úsporná svítidla - sbírají se úsporné žárovky, malé úsporné zářivky, výbojové světelné zdroje, apod. Sběrné místo je ve dvoře Vltavanky, kam lze světelné zdroje umístit po dohodě na úřadě městyse. Box na úsporná svítidla je umístěn v prodejně „ŽELEZÁŘSTVÍ ČENDA“.

Bioodpad

Biologicky rozložitelný komunální odpad nepatří do popelnice - komunálního odpadu. Nejvhodnějším způsobem likvidace bioodpadů je kompostování. Pokud kompostovat nechcete, můžete si k nemovitosti prostřednictvím městyse Davle u firmy AVE připlatit svoz bioodpadů nebo bioodpad odevzdat na místě bývalé silážní plochy Na Račanech, parc. č. 308/2 ,k.ú. Davle, po dohodě a za účasti pracovníka městyse.

Domácí kompostování - díky podpoře SFŽP může 280 domácností likvidovat bioodpad v kvalitních kompostérech o objemu 1050l. 

Nebezpečný odpad

V naší obci je zajišťován svoz nebezpečného odpadu 2x ročně, a to v dubnu a v říjnu. Konkrétní datum, seznam odpadů, které jsou odváženy a místa svozu, je uveřejňován na úřední desce. Svoz zajišťuje AVE komunální služby s.r.o..

Za drobný nebezpečný odpad se považuje zejména: barvy a laky, včetně prázdných obalů; oleje a brzdové kapaliny, včetně prázdných obalů; kyseliny a louhy, včetně prázdných obalů; akumulátory, monočlánky, zářivky a výbojky (využijte sběrné místo a boxy); rozpouštědla, léky a další chemikálie, které poškozují životní prostředí; obrazovky (využijte sběrné místo a boxy) a pneumatiky; chladničky a mrazničky obsahující freony (využijte sběrné místo a boxy).

Velkoobjemový odpad

Pro likvidaci velkoobjemového odpadu zajišťuje obec 2x ročně svoz velkoobjemovými kontejnery, a to v dubnu a v říjnu. Konkrétní datum a místa svozu jsou uveřejňovány na úřední desce. Obvykle je kontejner umístěn na stanovišti:

 • Vltavanka

Likvidaci většího množství velkoobjemového odpadu nebo v jiných než svozových termínech je nutné likvidovat individuálně, nebo využít služeb vybraných autodopravců.

Sběrné suroviny

Kovové odpady je možné vykupovat ve sběrně surovin.

Adresa: České sběrné suroviny, a.s. (pobočka Davle), Na Javorce 46, 252 06, Davle

www.sber-suroviny.cz

tel.: +420 724 957 906

e-mail: info@sber-suroviny.cz

Provozní hodiny: Dočasně uzavřeno!

 

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry