Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Úvodní stránka Život v Davli Aktuálně z Davle Poplatek za odpady a psy v roce 2015

Poplatek za odpady a psy v roce 2015

18.02.2015 | Štítky: Obecné oznámení

Poplatek za odpady

Vážení občané, zastupitelstvo městyse Davle rozhodlo, že v letošním roce nedojde k úpravám ceny za svoz komunálního odpadu. Díky změnám v systému a vaší ochotě se podařilo snížit finanční spoluúčast městyse na svozu komunálního odpadu. 

Nadále tak platí, že poplatky za odpady musí být uhrazeny do 31. března kalendářního roku. Poplatek za odpad lze uhradit hotově na úřadě městyse Davle, kde poplatník sdělí zejména počet osob, za které platí, a frekvenci svozu!
 

Bezhotovostně převodem poukážete platbu na účet vedený u České spořitelny 388180369/0800 nebo Komerční banky 5624111/0100. K platbě je nutný variabilní symbol pro identifikaci, který vám sdělí paní Chadimová telefonicky či prostřednictví e-mailu. Částku k platbě si vypočtete podle počtu osob a frekvence svozu.

Známka na popelnici bude vydána na úřadě městyse po zaplacení částky na místě nebo po provedené bezhotovostní platbě. Známky jsou barevně rozlišeny podle frekvence svozu popelnice.

Frekvenci svozu popelnic (neplatí pro kontejnery a chataře) si určíte sami, a to podle pravidel vyhlášky úhrad. Můžete si stále vybrat, zda se zapojíte do svozu odpadů jednou za 14 dní (sudý týden), nebo jednou týdně. Odvoz odpadů s frekvencí 1x za 14 dní (sudý týden) je vhodný pro občany, kteří třídí jednotlivé složky komunálního odpadu, kompostují či si připlatí popelnici na bioodpad.

Stále platí, že 1-4členná domácnost či obyvatelé rodinného domu mají nárok pouze na jednu známku, tj. jednu popelnici. Za dostatečný objem sběrné nádoby se totiž ve smyslu systémové vyhlášky považuje 25 litrů/osobu/týden.

Co do popelnice nepatří Nakládání s odpady, které se do popelnice nevejdou nebo tam nepatří, upravuje systémová vyhláška. Zejména je nutné zopakovat, že do kontejnerů a popelnic nepatří zejména stavební suť, objemný odpad a elektrozařízení.

Vyhlášky Svoz komunálního odpadu městys Davle upravuje obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška úhrady“) a obecně závaznou vyhláškou č. 4/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen „vyhláška systémová“).

Odpad, který nevzniká, není třeba někam odkládat. Závěrem bychom Vám rádi ještě jednou poděkovali za vaši ochotu třídit. Díky tomu jste vyhráli v soutěži „My třídíme nejlépe 2014“. Důležité je neusnout na vavřínech, tak prosíme, třiďte, nechte vyvážet popelnice, jen pokud ji máte plnou a kompostujte.

Nebezpečný odpad

Mobilní ambulantní svoz nebezpečného odpadu proběhne v roce 2015 v následujících termínech.

28.3.2015
Sázava u obchodu 8:30 - 9:00 Kejsíř 9:00 - 9: 15 Vltavanka 9:15 - 9:30 Vinice 9:30 - 9:45 Račana 9:45 - 10:00 Sloup 10:00 - 10:15
17.10.2015
Sázava u obchodu 8:30 - 9:00 Kejsíř 9:00 - 9: 15 Vltavanka 9:15 - 9:30 Vinice 9:30 - 9:45 Račana 9:45 - 10:00 Sloup 10:00 - 10:15

Pokud vám nebude cokoliv jasné nebo vznikne nějaký problém, obraťte se na nás. 

Platby
Hana Chadimová, tel.: 257 770 257, 257 770 238; chadimova@obecdavle.cz
 

Organice svozu a informace o systému
Mgr. Jaromír Němec, místostarosta tel.: 257 770 257, 257 770 238 místostarosta@obecdavle.cz facebook.com/místostarosta

 Poplatek za psa

Upozorňujeme, že poplatek za psa zůstává nezměněn a činí za rok 150,- Kč. Poplatek je splatný do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

 

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry