Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Úvodní stránka Život v Davli Aktuálně z Davle Z Davle do Pikovic podél řeky Sázavy, přes Hradišťko až k soutoku Sázavy a Vltavy

Z Davle do Pikovic podél řeky Sázavy, přes Hradišťko až k soutoku Sázavy a Vltavy

01.06.2010 | Štítky: Turistické trasy

Z Davle do Pikovic podél řeky Sázavy, přes Hradišťko až k soutoku Sázavy a Vltavy

Od železniční stanice v Davli nás povede červená turistická značka proti proudu řeky Sázavy. Poklidný tok je dán vzdmutím hladiny, které způsobuje přehrada ve Vraném nad Vltavou. Cesta po asfaltové místní komunikaci nás vede podél upravených chatek a zahrádek na Chlomku. Za stanicí Chlomek se charakter cesty změní. Hliněná a kamenitá cesta je sevřena řekou a železničním náspem vyskládaným z kamenů a vysokým několik metrů. Nad námi občas projede a zahouká vláček Posázavského Pacifiku. Asi po kilometru vystoupáme na pěší lávku v Pikovicích v blízkosti železniční stanice Petrov a překonáme tok Sázavy, který se zde již o poznání zrychlil. Za mostem na rozcestí Pikovice u mostu se vydáme po zelené turistické značce přes vesničku Pikovice, která je známá pořádáním jarních hudebních festivalů v místním kempu, do táhlého kopce směrem na Hradišťko. V obci Hradišťko u zámku zahneme napravo mimo turistické značení do zástavby domků a chatek. Jdeme po pohodlné místní asfaltové silnici skrze chatovou osadu Sekanka. V době založení Ostrovského kláštera na ostrově Sv. Kilián v Davli zde vznikla řemeslnická osada, která patrně od 2. čtvrtiny 12. století až do poloviny 13. století vyráběla reliéfně zdobené i nezdobené podlahové dlaždice a obkládací desky z pálené hlíny. Cesta nás zavede až ke smíšenému lesu, kde na jeho okraji jsou zbytky valů, jenž představují pozůstatky keltského hradiště, které se rozprostíralo právě na klesající ostrožně směrem k soutoky Sázavy a Vltavy. Cesta lesem se mírně svažuje, asi po kilometru se cesta rozděluje (je zde malý dřevěný hydrant, místo nelze minout). Pokračujeme málo znatelnou pěšinou mírně vlevo, ve skále vytesaná, svažující se cesta je doplněna zábradlím i několika betonovými schody. Traduje se, že se na soutok po této cestě nechával vozit povozem sám Karel IV. Jisté je, že ve skále jsou patrné stopy po povozech, jestli na nich sedával sám král se již asi nedozvíme. Po chvilce chůze již je vidět severní špička ostrova Kilián i střechy chatek postavené přímo u vody. Klesání je již pozvolné a dostáváme se k samotnému soutoku řek, po levé ruce máme hnědavou, ale průzračnou vodu Vltavy, napravo jsou obvykle zkalené vody Sázavy. Zvláště po deštích můžeme pozorovat, jak se odlišně zbarvené vody obou řek mísí. Samotný soutok představuje travnatá kosa, na které vyrůstá několik trsů osik. Je zde i několik dřevěných chatek a kamenný dům s číslem 3, jenž byl postaven v 50 letech minulého století a sloužil údajně jako hostinec. Ze soutoku se naskýtá velmi neobvyklý pohled na Davli a její mosty. Podíváme-li se zpět proti proudu Vltavy, špička ostrova již není vidět, to proto, že se Vltava těsně před soutokem stáčí doprava. Naopak tok Sázavy je do dáli viditelný, břehy jsou lemovány chatkami. Na cestu zpět se vydáme stejnou trasou. Na Hradišťku u zámku se napojíme opět na turistické značení a pokračujeme přes Brunšov do Štěchovic, kde za mostem po levé straně jsou zastávky autobusů směr Davle-Praha. Délka trasy: 15 km.

Mapa na mapy.cz: www.mapy.cz/#x=133081344@y=135184128@z=12@mm=TTtP

Rozcestí "s hydrantem", zde je odbočka na pěšinu vedoucí k soutoku
Rozcestí "s hydrantem", zde je odbočka na pěšinu vedoucí k soutoku
Tařice skalní při prudkém klesání k soutoku Vltavy a Sázavy
Tařice skalní při prudkém klesání k soutoku Vltavy a Sázavy
Pohled na Davli ze soutoku
Pohled na Davli ze soutoku
Chaty vystavěné na soutoku
Chaty vystavěné na soutoku
Davelské mosty ze soutoku
Davelské mosty ze soutoku
Pohled na zbytky Ostrovského kláštera na ostrově Sv. Kiliána z ostrohu vedoucímu k soutoku Vltavy a Sázavy z míst, kde se rozkládalo hradiště Sekanka
Pohled na zbytky Ostrovského kláštera na ostrově Sv. Kiliána z ostrohu vedoucímu k soutoku Vltavy a Sázavy z míst, kde se rozkládalo hradiště Sekanka
Davelské mosty ze soutoku
Davelské mosty ze soutoku

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry