Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Úvodní stránka Úřad městyse Úřední deska Informace k uzavírce Davle - Petrov

Informace k uzavírce Davle - Petrov

Vyvěšeno: 04.07.2022 | Sejmuto: 31.07.2022 | Štítky: Úřad městyse

Od 1. 8. 2022 je komunikace otevřená včetně pravidelné linky 444!

Informace od realizační firmy ČNES: Od 7.7.2022 začne probíhat recyklace za studena v místě mezi odbočkou na Třešňovku a obcí Petrov, tato etapa by měla být dokončena 11.7.2022, při provádění recyklace za studena v místě nebude možný žádný průjezd vozidel tímto úsekem. V části Davle Sázava po Třešňovku bude doplněný materiál a bude dokončena příprava pro recyklaci za studena. Ve dnech 12. a 13.7. bude provedena recyklace za studena v místě na zbylé části stavby, tzn v části Davle - Sázava po odbočku na Třešňovku. V této části bude opět zcela nemožný jakýkoli průjezd. V části mezi Třešňovkou a Petrovem bude recyklace za studena zrát - v recyklaci se přidaný cement.V období od 14. 7. do 17.7. bude probíhat zrání recyklace za studena v místě, my budeme v rámci stavby provádět pouze nějaké drobné práce - stavbu zcela neopustíme - drobné práce budeme provádět i z důvodu, abychom si stavbu pohlídali a nedošlo ke znehodnocení vrstvy recyklace za studena - velká četnost průjezdů způsobí rozrušení povrchu, vyjetí kolejí, vylétání kamenů, veřejný provoz je pro naši recyklaci nežádoucí, protože se může jednat o velikou četnost a navíc bežý řidič se nebude k našemu dílu chovat opatrně.Od 18.7.2022 bude probíhat pokládka asfaltových směsí na námi provedenou recyklaci za studena v místě a bude nemožný provoz zcela, předpoklad dokončení asfaltových vrstev je do 25.7.2022.V kostce se jedná o to, že od čtvrtka 7.7.2022 do 25.7.2022 nebude provoz téměř vůbec možný, následně po pokládce asfaltů bude opět průjezd stavbou možný, tak jako to bylo po celou dobu stavby, pouze s jedním velikým vykřičníkem, stavba bude mít hotový finální povrch, budou probíhat práce na příkopech, krajnicích, propustcích a další dokončovací práce a nový asfalt svádí k tomu vyzkoušet ho veliké rychlosti. Pokud k tomuto bude docházet, budeme nuceni opět provoz do konce stavby omezit. Když se jezdilo po "výkopech" každý jede opatrně, ale pokud pojedou po krásném asfaltu, už tak opatrní nebudou. To samé platí o nouzovém projetí po recyklaci, jakmile bude docházet k nepříjemnostem, budeme nucení jakkoli průjezd zcela omezit. Proto pokud možno prosím o předání těchto informací občanům, nejlépe s tím, že prostě průjezd nebude možný.

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry